Phong trào sáng – xanh – sạch – đẹp năm học 2019 – 2020

TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN ĐẠT GIẢI NHÌ

PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC SÁNG – XANH SẠCH – ĐẸP

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Ngày 18/7/2020, Ban Chấp hành CĐCS Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua xây dựng trường học Sáng -Xanh -Sạch – Đẹp năm học 2019-2020. Là một trong 05 đơn vị có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào này, Tổ Công đoàn Khoa Khoa học cơ bản đã được Ban Tổ chức trao Giải Nhì.

 

Ngoài nội dung chấm điểm văn phòng sạch đẹp, bàn ghế và hồ sơ ngăn nắp, trang trí nhiều cây xanh,…các tiêu chí chấm điểm còn chú trọng đến việc khuyến khích sử dụng ánh sáng tự nhiên, hạn chế sử dụng đèn và máy điều hòa nhằm tiết kiệm năng lượng, hạn chế rác thải nhựa nhằm bảo vệ môi trường.

 

 

Đây là năm thứ 03 Tổ Công đoàn Khoa Khoa học cơ bản tích cực tham gia phong trào do CĐCS Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phát động. Phong trào đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể viên chức của Khoa cũng như tập thể công chứ, viên chức và người lao động của Trường bỡi những hiệu quả tích cực, thiết thực do phong trào đem lại nhằm cải thiện môi trường học tập và làm việc cho giảng viên, sinh viên, đặc biệt là viên chức văn phòng./.

You may also like...