Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2020

CHI BỘ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ

NHIỆM KỲ 2019-2022

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2022. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ XIII, 2017-2019 và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ XIV, 2019-2022. Đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lưu Thu Thuỷ – Bí Thư (trái) và đồng chí Phạm Thị Bích Ngân – Phó Bí thư

được bầu vào cấp uỷ nhiệm kỳ 2019-2022

Với số phiếu tín nhiệm 100%, Đại hội đã bầu ra cấp uỷ nhiệm kỳ 2019-2022 bao gồm đồng chí Lưu Thu Thuỷ, Bí Thư, đồng chí Phạm Thị Bích Ngân, Phó Bí thư. Đại hội đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Yên Chi, Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ Trường, động viên Chi bộ phát huy những thế mạnh trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục khắc phục những khó khăn hạn chế trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục lãnh đạo khoa KHCB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.