Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2020

CHI BỘ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2019-2022   Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức Đại...