Chức năng và nhiệm vụ

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN TOÁN

 

Giảng viên Bộ môn Toán tại hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

(Từ trái qua: Thầy Đạt, Cô Nga, Thầy Xuân, Thầy Duy)

 

Bộ môn Toán trực thuộc Khoa Khoa học cơ bản được thành lập vào năm 2013.

Hiện nay, Bộ môn Toán gồm có 05 giảng viên, trong đó có 02 tiến sĩ và 03 thạc sĩ. Ngoài ra, còn có 03 giảng viên kiêm nhiệm công tác ở các phòng ban gồm 01 tiến sĩ và 02 thạc sĩ. Tất cả giảng viên của Bộ môn Toán đều có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy, đào tạo và cũng rất nỗ lực trong nghiên cứu khoa học. Hầu hết giảng viên của Bộ môn Toán đều là Đảng viên, là lực lượng đi đầu trong các hoạt động chuyên môn và phong trào của Khoa.

Về giảng dạy, Bộ môn Toán chịu trách nhiệm biên soạn đề cương, bài giảng, giáo trình và thực hiện giảng dạy các học phần Toán học cho sinh viên chính quy của Trường và sinh viên của các Cơ sở Giáo dục có liên kết đào tạo với Trường. Các học phần Toán học luôn được xây dựng với mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản của môn học, phát triển tư duy logic cho sinh viên và phù hợp với đối tượng giảng dạy, với chất lượng đầu vào sinh viên của Nhà trường.

Về nghiên cứu khoa học, giảng viên của Bộ môn Toán có nhiều bài báo đã được đăng ở các tạp chí Toán học uy tín, chất lượng cao ở trong và ngoài nước. Những lĩnh vực nghiên cứu của giảng viên ở Bộ môn Toán bao gồm: Giải tích thực, Giải tích phức, Giải tích hàm; Phương trình đạo hàm riêng; Đại số trừu tượng; Lý thuyết tối ưu; Lý thuyết Xác suất – Thống kê.