Giới thiệu bộ môn Vật lý

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN VẬT LÝ

 

         Bộ môn Vật lý trực thuộc Khoa Khoa học cơ bản được thành lập vào năm 2013. Với phương châm lấy nguời học làm trung tâm, học đi đôi với hành. Bộ môn với đội ngũ giảng dạy trẻ, nhiệt huyết sẵn sàng tiếp cận cái mới nhằm giúp sinh viên đạt được những kiến thức cơ bản của môn học, phát triển tư duy logic, kỹ năng vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng Vật lý cũng như áp dụng vào thực tiễn cuộc sống cho sinh viên.

 

Giảng viên Bộ môn Vật lý  tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

(Từ trái qua: Thầy Long, Cô Băng, Thầy Thông, Cô Trúc Anh, Thầy Duy)

 

            Hiện nay, Bộ môn Vật lý gồm có 06 giảng viên, trong đó có 02 tiến sĩ, 03 thạc sĩ và 01 kỹ sư chịu trách nhiệm biên soạn đề cương, bài giảng, giáo trình và thực hiện giảng dạy các học phần Vật lý 1, Vật lý 2, Thực hành Vật lý 1 và Thực hành Vật lý 2 cho sinh viên chính quy của Trường. Bên cạnh đó, giảng viên Bộ môn Vật lý chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần Trường điện từ, Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên các khoa chuyên ngành của trường.

            Về nghiên cứu khoa học, giảng viên của Bộ môn Vật lý có nhiều bài báo đã được đăng ở các tạp chí uy tín, chất lượng cao ở trong và ngoài nước. Những lĩnh vực nghiên cứu của giảng viên ở Bộ môn Vật lý bao gồm: Vật liệu Nano, Vật lý mô phỏng khoa học vật liệu, Vật lý lý thuyết, Vật lý toán, Vật lý kỹ thuật và Vật lý công nghệ.

Sinh viên thực tập tại phòng thí nghiệm Vật lý