Giới thiệu về Bộ môn Ngoại ngữ

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

 

Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

(Từ trái qua: Cô Phượng, Cô Nguyệt, Cô Thủy, Cô Thúy, Thầy Hiếu,
Thầy Quốc, Cô Uyên, Cô Thư, Cô Ngân, Cô Trân)

 

            Bộ môn Ngoại ngữ trực thuộc Khoa Khoa học cơ bản được thành lập vào năm 2014 theo Quyết định số 91/QĐ-ĐHKTCN.

            Hiện nay, Bộ môn Ngoại ngữ gồm có 10 giảng viên, trong đó có 02 tiến sĩ và 08 thạc sĩ (04 thạc sĩ là giảng viên chính). Ngoài ra, có 04 giảng viên là thạc sĩ hiện đang kiêm nhiệm công tác quản lý ở các phòng, trung tâm. Tất cả giảng viên của Bộ môn đều có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy và tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. 03 giảng viên của Bộ môn là Đảng viên, là lực lượng nồng cốt trong các trong các hoạt động chuyên môn và phong trào của Bộ môn và của Khoa.

            Về giảng dạy, Bộ môn Ngoại ngữ chịu trách nhiệm biên soạn đề cương, bài giảng và thực hiện giảng dạy các học phần Anh văn căn bản 1, 2, và 3 cho sinh viên chính quy của Trường và sinh viên của các cơ sở giáo dục có liên kết đào tạo với Trường; tham gia giảng dạy các lớp cấp chứng chỉ TOEIC do Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học của Trường tổ chức.

            Bên cạnh công tác giảng dạy, giảng viên của Bộ môn luôn tích cực thực hiện các báo cáo khoa học, tham dự các hội thảo, hội nghị trao đổi về phương pháp giảng dạy… Những lĩnh vực nghiên cứu của giảng viên có bài báo được đăng ở các tạp chí trong và ngoài nước bao gồm: ngôn ngữ học, giao tiếp đa văn hóa và phương pháp giảng dạy. Ngoài ra, giảng viên của Bộ môn tích cực tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như tham dự các Hội thảo khoa học quốc tế và trong nước