Nhân sự Bộ môn Toán

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TOÁN

1.   Ts. Lê Anh Xuân

Chuyên ngành: Giải tích

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Email: laxuan@ctuet.edu.vn

2. Ths. Bùi Tiến Đạt

Chuyên ngành: Đại số

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Email: btdat@ctuet.edu.vn

3. Ths. Trần Thị Hồng Nga

Chuyên ngành: Giải tích

Email: tthnga@ctuet.edu.vn

4. Ths. Dương Hùng Mạnh

Chuyên ngành: Đại số

Email: dhmanh@ctuet.edu.vn

5. Ts. Trần Quốc Duy

Chuyên ngành: Toán Ứng dụng

Email: tqduy@ctuet.edu.vn