LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 ThS Lưu Thu Thủy Trưởng Khoa ltthuy@ctuet.edu.vn
2 ThS Lương Văn Thông P. Trưởng khoa lvthong@ctuet.edu.vn
3 ThS Phạm Thị Bích Ngân P. Trưởng Khoa ptbngan@ctuet.edu.vn